Förnyat Kyotoavtal är fel väg

Linnér, B-O and Rayner, S.
Brännpunkt, Svenska Dagbladet 2011.12.11.